Gračanica

Drevni manastir nalazi se u istoimenom mestu, na samo pet kilometara od Prištine. Smatra se da je to najznačajnija sačuvana zadužbina kralja Milutina, najvećeg ktitora među srpskim vladarima, i jedna od najlepših hrišćanskih građevina srednjeg veka "na Istoku i Zapadu". Crkva je sagrađena na temeljima starijeg hrama, između 1315. i 1321, i posvećena Blagoveštenju. To petokupolno zdanje, stepenaste siluete, sa izvanredno harmoničnom igrom krovnih površina, pravo je remek delo. Ime neimara, u drevnom duhu najvišeg majstorstva, ostalo je nepoznato. Zna se da je živopisanje završeno uoči Milutinove smrti, 1321, i da su veliku grupu slikara, koja upravo tu doživljava vrhunac svoga bogougodnog stvaralaštva, predvodili kraljevi dvorski slikari Mihailo i Evtihije. Neprevaziđene su gračaničke predstave Raja i personifikacija mora na fresci Strašnog suda, ali i monumentalne kompozicije iz ciklusa Velikih praznika, slikanih u potkupolnom prostoru, među kojima dominira Vaskrsenje

<< Nazad